Temporary

poignant illustrations
Isopix Stock (2018)
Instalacja z he?mów pochodz?cych z II wojny ?wiatowej